Sự Can Đảm Của Những Người Thuyền Nhân

Cho dù chúng ta đã cách xa ba thập niên, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ quên sự can đảm của những người thuyền nhân đã bỏ lại Quê Hương dấu yêu, bỏ lại những người thân, bỏ lại lối sống, để đi tìm tự do. Sau đây là một video clip từ Trung Tâm ASIA chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn để tưởng nhớ sự hy sinh của những người ấy. Chúng con xin cảm tạ và ghi ơn những người thuyền nhân và chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhờ những hy sinh của họ mà chúng con có được một tương lai tốt đẹp hơn.

Hành Trình Tìm Tự Do
Tác giả: Trúc Hồ & Trầm Tử Thiên
Trình bầy: Ban hợp ca của Trung Tâm ASIA

–  Minh-Thùy & Anh Nhật

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s