Ca Ngợi Chiến Sĩ Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa (I)

“Tôi còn muốn làm lính VNCH ở cả kiếp sau” – Thiếu Tướng Lê Minh Đảo (cựu tư lệnh Sư Đoàn 18 bộ binh, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa)

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo có vài lời tâm sự với chiến hữu mình trong dịp 30 năm hội ngộ Sư Đoàn 18 bộ binh:

Con cúi đầu, cảm phục Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, cũng như những chiến sĩ trong Sư Đoàn 18 bộ binh va Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Sự can đảm và dũng mãnh của các chiến sĩ VNCH đã làm vẻ vang cho dân tộc ta, những con Rồng Cháu Tiên. Những giọt maú rơi nhắc nhở cho ta giá trị của tự do, nhắc nhở cho ta cái giá phải trả để bảo vệ giang sơn đất nước, bảo vệ những lý tưởng tốt đẹp nhất.

– Trần Anh Nhật (không biết là tôi có bà con gì với ông Trần Hưng Đạo hay không)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s