Ngày Lễ Tạ Ơn

“Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: ‘Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.’ Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: ‘Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.” (Mt 26: 26-28).

Lạy Ngài, Ngài là Chúa Giê-su, Đấng cứu tọi trần gian, nếu có bóng tối, xin Ngài ban cho ánh sáng; nếu có nỗi đau đớn, xin Ngài ban cho sự an ủi; nếu có sự thất vọng, xin Ngài ban cho hy vọng.

Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn bài lời viết của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận:

Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.
Ðường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.
Ðời hy vọng do mỗi phút hy vọng.

Chúc các bạn một Ngay Lễ Tạ Ơn đầy hy vọng.

– Trần Anh Nhật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s