Nước Mắm cho Đời

Tôi đã viết lên một bài thơ ca ngợi nước mắm Việt Nam đặc sắc.

Nước Mắm cho Đời

Ai ơi, xin hãy giữ lấy,
Nước mắm là trời là đất của ta.
Có cơm, có cá, có rau,
Không có nước mắm thì ruột sẽ đau.

Trần Anh Nhật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s