BLACK APRIL COMMEMORATION: TORONTO 2012

The commemoration of Black April (April 30th) in Toronto, Ontario – marking the 37th anniversary of the Fall of Saigon.

Ngày Quốc Hận tại Toronto, Ontario, năm 2012.

Minh-Thùy