PHAI LEN TIENG! – SPEAK UP NOW!

Since July 2011, 15 youth activists have been arbitrarily detained and held incommunicado, denied family visits and access to legal representation by the Vietnamese authorities. Their “crime”: promoting social justice and human rights.

Drawing inspiration from will.i.am‘s Yes We Can video, this production is dedicated to the fifteen youth activists and many others unjustly detained in Vietnam.

The script is adapted from the blog of Paulus Lê Sơn, one of the detained youth who eloquently writes about the importance of fighting for humanity in the struggle for social justice. This video is part of the Phải Lên Tiếng (Speak Up Now)! campaign. Please join us in the campaign and movement for social justice in Vietnam.

Từ tháng 7 năm 2011, có 15 bạn trẻ yêu nước bị nhà nước Việt Nam biệt giam không được cho phép có luật sư đại diện hoặc gia đình thăm viếng. Họ đang sống trong cô đơn nơi lao tù vì đã tham gia vào các hoạt động kêu gọi công bằng xã hội và lên tiếng bảo vệ chủ quyền đất nước.

Lấy ý tưởng từ video Yes We Can của nhạc sĩ will.i.am, video “Phải Lên Tiếng” được thực hiện để chia xẻ sự quan tâm của các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới đến với 15 bạn trẻ này, đồng thời nâng cao nhận thức của giới trẻ về những bất công đang xảy ra trên quê hương Việt Nam.

Lời trong video, được lấy từ trang blog của Paulus Lê Sơn, một trong 15 thanh niên đang bị giam giữ, cho chúng ta thấy việc lên tiếng về những bất công ở xung quanh chúng ta vô cùng quan trọng để xây dựng một xã hội nhân văn, nơi mà con người biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Trong tinh thần đó, xin mời các bạn tham gia chiến dịch Phải Lên Tiếng để cùng nhau hỗ trợ tinh thần những người bạn của chúng ta và tạo một sức mạnh đoàn kết vì một đất nước Việt Nam nhân bản.

http://phailentieng.lenduong.net

Dai Hoi 6 Fundraising Dinner

Saturday, July 23rd, 2011 – Sacred Heart of Jesus Parish, Toronto, ON.

Last weekend, the Toronto fundraising team for the 6th International Vietnamese Youth Conference in Manila (Dai Hoi 6, or DH6) held a wonderful charity dinner and concert to help sponsor the Canadian delegation’s trip to Manila, Philippines. The theme of this year’s conference is Digital Activism, and we Canadians are proud to send our delegates to the conference with high hopes that they will return with useful knowledge and new inspiration to apply and to share. Also, a huge thank you to the Sacred Heart church, our organizers, volunteers and parents who helped us pull off this successful fundraiser; it was a lot of work but totally worth it! 🙂