X Japan: Forever Love

Video

-Trần Anh Nhật

“Anh Là Ai?”

Chiến dịch chưa chấm dứt, Việt Nam chưa tự nguyện, thì ta vẫn tiến bước, đáp lời sông núi:

Anh Việt Khang (Võ Minh Trí) là một anh trẻ (sanh năm 1973 tại Tiên Giang, VN) của thế hệ sau, thế hệ của chúng tôi. Anh ta là một nhạc sĩ tài ba, và vì lòng yêu nước và sự can đảm của anh ta, anh đả bị bắt và cầm tù vả không biết bây giờ anh phải chịu bao nhiêu những sự đau khồ, đau đớn dưới tay đàn ác của đảng Cộng Sản.

Hai bài hát của anh ta, “Việt Nam Tôi Đâu” và “Anh Là Ai?”, đã gây ra sự xúc động trong lòng những đồng bào yêu nước. Riêng tôi, tôi rất hãnh diện là tôi và anh ta cùng một dòng máu dân tộc, cùng la những con Rồng cháu Tiên. Mong là trong một ngày rất gần, sẽ có cơ hội đứng sát vai anh, phất lá cờ Tự Do khi hát bài “Anh Là Ai”.

“Tôi không thể ngồi yên

Để đời sau cháu con tôi làm người

Cội nguồn ở đâu?

Khi thế giới này đã không còn Việt Nam”

– Trần Anh Nhật

04-09-2010 Dem Ca Nhac ‘Tieng Hat Vi Nguoi Ngheo’

Sacred Heart of Jesus Parish, Toronto ON – September 04, 2010: Dem Ca Nhac Tieng Hat Vi Nguoi Ngheo

At the beginning of September, my friends and I had the honour to co-MC a special evening of faith, music, and charity. The Vietnamese Catholic community gathered during the visit of Father Nguyen Tan Sang (Cha Sang), a Vietnamese priest with a warm heart and a golden voice, who resides in Vietnam but occasionally travels to major cities during his time off to share his faith and organize charity events for the poor in Vietnam. His charity work helps orphans, the blind and sick, the elderly without caregivers, and the Vietnamese Montagnards among others, who receive little help or attention in communist countries like Vietnam. Bless his heart! 🙂

Well-known Vietnamese guest singers such as Son Ca and Giao Linh also lent their wonderful voices to the cause (though personally I prefer the local singers). A great amount was raised from the auction of two beautiful portraits alone. All in all, it was a very successful charity event thanks to the generosity of the community.

Once again, I leave you with some photos of the event. Photographer: Papa!

Enjoy!