Nước Mắm cho Đời

Tôi đã viết lên một bài thơ ca ngợi nước mắm Việt Nam đặc sắc.

Nước Mắm cho Đời

Ai ơi, xin hãy giữ lấy,
Nước mắm là trời là đất của ta.
Có cơm, có cá, có rau,
Không có nước mắm thì ruột sẽ đau.

Trần Anh Nhật