Khoanh Khac: performed by Lee Kirby

An amazing rendition of “Khoảnh Khắc” performed by British musician Lee Kirby. This man is amaaazing!! I can’t believe how well his voice suits this song. I hope he’ll consider doing real recordings one day because I would totally buy my first Viet CD if that ever happened. 😛 Link below!

Khoảnh Khắc
Sáng tác: Trương Quý Hải

Vietnamese Lyrics:

Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
Giọt nước mắt khô không lời

Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui
Vùi lòng mình băng giá, tháng năm lặng trôi
Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh
Nếu ngày mai bước chân em về
Một xác lá rơi bên hè… mùa đông tái tê

Người về đây với anh
Về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm
vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong
Người về đây với anh, người yêu ơi
thề xưa hãy trao lời cuối trong đời
Mùa đông đến bên hiên rồi … về đây với anh

Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
Chỉ còn một mình anh … xót xa chờ em

Oh, the original was sung by Ngọc Tân. I know it’s not currently Autumn in the least, but this is a beautiful song any day of the year so who cares, lol. Also, I have NO affiliation with the music/lyrics/musician/video, many thanks to their respective owners for sharing. 🙂

I just love it! And if you love it, too, please support. 🙂

http://www.leekirby.com/

Enjoy!!

Video, song, and lyrics belong to their respective owners; I’ve no affiliation other than being a huge fan.