Kho tàng hy sinh

Sau đây là một video clip của Thiếu Tướng Lê Minh Đảo tâm sự về những hy sinh của lính Việt Nam Cộng Hòa, là những anh hùng dũng mãnh đã nằm xuống ở chiến trường. Dù họ đã ra đi, nhưng những ước mơ, hy vọng cũng như là tinh thần của họ mãi mãi ở với chúng ta, là những ngừoi văn minh đề cao tự do, dân chủ và những lý tưởng tốt đẹp nhất. Sự hy sinh của lính Việt Nam Cộng Hòa là sự hy sinh cao cả nhất, vì họ hy sinh bản thân mình để người khác được sóng, và họ hy sinh bản thân mình không phải để xâm lấn và chiếm nước khác, mà họ hy sinh để bảo vệ và đáp lời sông núi. Cái thái độ đánh để xâm lấn nó khác với cái thái độ đánh để bảo vệ thường dân, và chúng ta phải phân biệt điều đó. Vĩ đại của lính Việt Nam Cộng Hòa là nằm ở chỗ đó.

– Trần Anh Nhật