Tuổi Trẻ Việt Nam hãy Đứng Lên!

Hãy là ngọn gió đổi thay…
Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam
Hãy đứng lên cháu con rồng tiên
– Triệu con tim, Trúc Hồ

Các bạn ơi! Tuổi trẻ Việt Nam ơi! Biết bao nhiêu khó khăn trên con đường canh tân, biết bao nhiêu hy sinh để ngay thẳng con đường đi. Nhưng sau bóng tối sẽ có ánh sáng, và vượt qua thất vọng sẽ tìm được hy vọng. Trong tinh thần đó, tôi xin tặng các bạn một bài thơ chị tôi và tôi đã sáng tác. Mong là bài này sẽ khuyến khích và thúc đẩy các bạn để tiếp tục tranh đấu cho Việt Nam càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng tươi sáng hơn.

Môi Trường Hy Vọng

Tuổi trẻ Việt Nam hãy đứng lên!
Mài tâm quyết chí dựng tương lai
Đáp đền chữ hiếu nên siêng học
Một hướng ta đi dẫu miệt mài
Sách vở trên vai ta tiến bước
Mở mang kiến thức đáp non sông
Với lòng tự tin ta cùng hướng
Nghiên bút mài son nước non hồng

-Nhật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s